Skarbnik Powiatu - Krystyna Kasza

Nr pokoju: 409, tel.  13 43-75-767
adres e- mail:
skarbnik@powiat.krosno.pl


 1. Do obowiązków Skarbnika Powiatu należy w szczególności:
  • opracowanie projektu budżetu Powiatu,
  • czuwanie nad prawidłową realizacją  budżetu Powiatu,
  • dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu Powiatu i przedkładanie ich Zarządowi,
  • nadzór nad  sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
  • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji finansowej,
  • dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 2. Skarbnik wykonuje zadania w zakresie ustalonym przez Starostę.
   

 

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Krośnie
WytworzyłMariola Stojak2010-05-14
Publikujący -